Trang chủ / TIN TỨC / ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN


Sáng ngày 03/04/2024 HĐQT và Ban giám đốc cùng với Ban kiểm soát HTX NN DV Công Bằng Ea Kiết đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ TỔNG KẾT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tại hội nghị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và bộ phận kế toán đã thông qua báo cáo hoạt động cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của HTX đồng thời đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Toàn thể hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung, kế hoạch mà HĐQT và Ban giám đốc đưa ra. 

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho thành viên HTX nói riêng và HTX nói chung ngày càng phát triển vững mạnh!!!