blog article

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

eakietcoop

Sáng ngày 03/04/2024 HĐQT và Ban giám đốc cùng với Ban kiểm soát HTX NN DV Công Bằng Ea Kiết đã tổ chức thành công HỘI NGHỊ TỔNG KẾT kết quả hoạt động sản xuất kinh doa...

blog article

Những Điều Chưa Biết Về Cà Phê Robusta

eakietcoop

Cà phê Robusta chính là điểm nhấn trong nét văn hoá cà phê của người Việt Nam. Robusta mang trong mình mùi vị đậm mà đắng hơn hẳn Arabica. Nhưng cũng bởi [...]

blog article