HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EA KIẾT
MST: 6001164033
Hotline: 026.2859.8777
Email: [email protected]
Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Kiết, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk