Trang chủ / Blog / Lợi ích của việc phát cây giống trong chương trình "Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M'gar" tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ công bằng Ea Kiết

Lợi ích của việc phát cây giống trong chương trình "Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M'gar" tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ công bằng Ea KiếtThực hiện chương trình: SẢN XUẤT KẾT HỢP VỚI BẢO TỒN NGUỒN TÀI NGUYÊN VÀ AN SINH XÃ HỘI HUYỆN CƯ’MGAR,  ngày 12/06/2024 Công ty TNHH DakMan Việt Nam đã phối hợp với HTX NN DV Công Bằng Ea Kiết cấp phát cây giống cho bà con thành viên HTX.

Chương trình "Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M'gar" là một sáng kiến ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cho bà con nông dân tại địa phương. Việc phát cây giống đóng vai trò quan trọng trong chương trình này, mang lại nhiều lợi ích thiết thực như sau:

1. Nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng:

 • Cây giống được phát triển từ những giống cây trồng ưu tú, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, giúp bà con nông dân tăng năng suất và chất lượng cây trồng.
 • Việc sử dụng cây giống tốt cũng góp phần giảm thiểu chi phí đầu tư cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời bảo vệ môi trường.

2. Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp:

 • Chương trình cung cấp cho bà con nhiều loại cây giống khác nhau, giúp bà con đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao.
 • Việc đa dạng hóa sản phẩm cũng giúp bà con giảm thiểu rủi ro do biến động giá cả thị trường, đồng thời tăng thu nhập cho gia đình.

3. Bảo vệ môi trường:

 • Cây giống được phát triển từ những giống cây trồng có khả năng chống chịu hạn hán, xói mòn đất, góp phần bảo vệ môi trường và hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.
 • Việc trồng rừng cũng giúp tăng độ che phủ của cây xanh, góp phần điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và cảnh quan môi trường.

4. Nâng cao đời sống cho bà con nông dân:

 • Chương trình hỗ trợ bà con cây giống và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi giúp bà con nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho gia đình.
 • Chương trình cũng góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

5. Góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên:

 • Cây giống được phát triển từ những giống cây trồng bản địa, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen quý hiếm.
 • Việc trồng rừng cũng giúp bảo vệ nguồn nước, đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác.

Kết luận:

Việc phát cây giống đóng vai trò quan trọng trong chương trình "Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M'gar". Chương trình này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cho bà con tại địa phương.

Ngoài những lợi ích trên, việc phát cây giống còn góp phần:

 • Tăng cường sự gắn kết giữa người dân và chính quyền địa phương.
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chương trình "Sản xuất kết hợp với bảo tồn nguồn tài nguyên và an sinh xã hội huyện Cư M'gar" là một mô hình hay và cần được nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước.