Trang chủ / Blog / 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ EA KIẾT

30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN XÃ EA KIẾT


30 năm là thời gian tuy không dài, nhưng ngoảnh lại lớp người mở đất xây dựng  xã Ea kiết ngày nào nay đã lớn tuổi. Có người đã nghỉ hưu, cũng có người đi vào cõi vĩnh hằng. Sự hy sinh và những đóng góp của thế hệ đi trước cùng với sự tiếp nối năng động của thế hệ trẻ ngày nay  góp phần làm nên một xã Ea kiết vững mạnh

Những ngày đầu mới thành lập, đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân xã Ea Kiết phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, cần cù, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từng bước đưa xã Ea Kiết phát triển vững chắc. Nhờ đó, sau 30 năm,xã  Ea Kiết đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 30 năm trước, xã  Ea Kiết là một trong những xã  khó khăn nhất của tỉnh lúc bầy giờ. Nền kinh tế lạc hậu, sản xuất manh mún, nông nghiệp độc canh mỗi năm chỉ 1 vụ mang nặng tính tự cung tự cấp, công nghiệp hầu như chưa hình thành, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và cơ sở hạ tầng không có gì đáng kể. Nhưng sau 30 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện  Ea Kiết đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tận dụng, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế đưa nền kinh tế xã  nhà phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư, nâng cấp. 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư và đời sống nhân dân

Trên lĩnh vực văn hoá-xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo được huyện đặc biệt quan tâm, quy mô trường lớp ngày càng mở rộng. Chất lượng giáo được nâng lên, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ và đạt được kết quả tích cực, góp phần ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn 

Nhìn lại chặng đường 30 năm đã qua, xã  có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của tỉnh. Để có được thành quả đó chính là nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ huy qua các thời kỳ, cùng với đó là sự đồng lòng, quyết tâm của người dân 

Để hoà chung không khí chào mừng 30 năm thành lập ,chung tay và phát triển xã Ea Kiết , HTX NÔNG NGHIỆP  DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EA KIẾT cũng như các tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã đã có những món quà gửi tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.


Ngoài việc hỗ trợ xây dựng 01 nhà Đại Đoàn Kết thì HTX NÔNG NGHIỆP  DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EA KIẾT còn tổ chức hoạt động phục vụ cà phê miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn xã nhân  lễ kỷ niệm 30 năm thành lập xã Ea Kiết.